loader

Bedrijven nemen veel mensen met arbeidshandicap aan, maar overheid faalt

Dit blijkt uit de resultaten 2019 van de Wet banenafspraak waarover staatssecretaris Tamara van Ark donderdag een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In 2013 werd afgesproken dat het bedrijfsleven 100 duizend banen zou inrichten voor arbeidsgehandicapten en de overheid 25 duizend. Sindsdien voldoet het bedrijfsleven jaarlijks ruimschoots aan de doelstelling, maar de overheid niet. Als de jaarlijkse doelstellingen niet gehaald zouden worden, zou een boete worden opgelegd, maar die is inmiddels geschrapt.

In 2019 zouden er in totaal 55 duizend banen gecreëerd moeten zijn voor gehandicapten. Die doelstelling wordt ruimschoots gehaald. Het zijn er 61.615 geworden. Het bedrijfsleven was goed voor 51.829 banen, veel meer dan de afgesproken 40 duizend. De overheid schoot tekort door maar 9786 banen in te richten in plaats van de afgesproken 15 duizend. Bij de start van de afspraak waren er al 75 duizend gehandicapten aan het werk, waardoor er nu in totaal 137 duizend gehandicapten aan de slag zijn.

‘Het is teleurstellend dat de resultaten van de overheidssector voor het vierde jaar op rij ook in 2019 zijn achtergebleven’, aldus Van Ark. ‘Er is nog weliswaar sprake van groei, maar de extra inhaalslag die nodig was om de opgelopen achterstand van de vorige jaren in te halen, is helaas uitgebleven.’ Zij gaat haar collega’s in het kabinet op hun verantwoordelijkheden wijzen. ‘Overheidswerkgevers moeten daarom ook in de komende jaren alles op alles blijven zetten om meer banen te realiseren.’

Bij het grootste deel van de banen, 82 procent, gaat het om contracten met de gehandicapten zelf. Dat kunnen tijdelijke contracten zijn of vaste banen. In het bedrijfsleven gaat het om 46 duizend van dit soort ‘formele dienstverbanden’, bij de overheid om 4211.

Daarnaast zijn er ‘inleenverbanden’ zoals uitzendbanen of detacheringen vanuit sociale werkplaatsen. Daarvan waren er vorig jaar 11 duizend, half om half bij overheid en bedrijfsleven.

De rapportage gaat over 2019, voordat de coronapandemie toesloeg. Van Ark  voorziet dat inmiddels juist het werk van veel gehandicapten op de tocht staat. ‘Bij een economische crisis hebben zij een verhoogd risico om zonder werk te komen zitten.’ Zij kondigt aan dat zij en haar aanstaande opvolger ‘de situatie goed in de gaten’ zullen houden. Van Ark volgt volgende week Martin van Rijn op als minister voor Medische Zorg. VVD-Kamerlid Bas van ’t Wout volgt haar op als staatssecretaris van Sociale Zaken.